Phobos behaalt “Groene Vink”
voor AZR 3.0 berichtenverkeer CareView

In het kader van de kwaliteitsborging van de implementatie
van AZR release 3.0 kunnen softwareleveranciers van de
zorgaanbieders, het CIZ, het CAK en concessiehouders bij
het CVZ een 'Groene Vink' behalen. Ketenpartijen leggen
hun AZR 3.0 berichten voor aan het CVZ waarna het CVZ
deze berichten zowel technisch als inhoudelijk beoordeelt.
Phobos voldeed met CareView op alle onderdelen aan
de gestelde eisen. Inmiddels is de software succesvol
getest en beschikbaar gesteld aan de bestaande klanten
en zijn tevens alle gegevens geconverteerd.

alt

Phobos
is een professioneel en pragmatisch ingestelde dienstverlener met als kernactiviteiten Productontwikkeling (CareView® en ProView®), Consultancy (advisering op managementniveau), ICT support (systeemontwikkeling en -integratie) en Outsourcing (applicatie-management en business process outsourcing), implementatie en beheer van SAP systemen en het opleiden van eindgebruikers.

Voor verschillende klanten in de volgende branches heeft Phobos specifieke kennis opgebouwd en toepassingen gerealiseerd. Deze branches zijn:


Zorg
Ziekenhuizen
Handel & Industrie

De medewerkers van Phobos hebben jarenlange ervaring met het implementeren van SAP systemen. Phobos is zich dan ook zeer bewust dat de basis voor een succesvolle implementatie is dat de medewerkers uw branche kunnen ‘lezen en schrijven’ en dat de medewerkers ‘de taal’ spreken van de gebruikers. In dat kader heeft Phobos ook bewust keuzes gemaakt voor een aantal branches.

Werken bij Phobos; waarom medewerkers kiezen voor Phobos. Pionieren, voorop lopen, de trend zetten…Phobos ten voeten uit!

Phobos is een snelgroeiende organisatie met enthousiaste, hoog opgeleide professionals. Vanuit een sterke focus op resultaat- en kwaliteitsverbetering leveren de professionals creatieve en pragmatische oplossingen voor complexe IT-vraagstukken.

Lees meer...

 


Trendonderzoek 
Zorgkracht 2010

Actuele ICT aandachts-gebieden in beeld gebracht bij 400 zorginstellingen.
Lees meer...

 CareView® biedt zorgaanbieders de mogelijk-
heid om zorgafspraken en inzet van medewerkers perfect af te stemmen op de vraag van de individuele cliënt.
Lees meer...
 Vacature SAP Consultant Healthcare
Lees meer...

 


Trendonderzoek 2010
Managed Services SAP

50 SAP-beslissers over kostenverlagende vernieuwingen.
Lees meer...

 CureView dàt is wat Phobos onderscheidt in de markt. In de dagelijkse praktijk komt dit neer op duurzame ondersteuning door ‘dedicated’ professionals.

Lees meer...
 SAP Beheer/ Hosting de betrouwbaarheid van een ICT systeem bepaalt in belangrijke mate het resultaat van de bedrijfsvoering.

Lees meer...